Prodej vysokojakostních ocelí

Prodej vysokojakostních ocelí

NÁSTROJOVÉ OCELI

  • pro výrobu forem k vstřikování nebo lisování plastů( W.Nr. 1.2311, 1.2312, ČSN 15260)
  • částí forem pro tváření ocelí a neželezných kovů za tepla(W.Nr. 1.2343, 1.2714, 1.2344, 1.2367)
  • řezné nástroje (W.Nr. 1.2379, 1.2363)

SPECIÁLNÍ OCELI

Pro jadernou energetiku, magneticky měkká ocel ČSN 19991 (BEHANIT).

SLITINY

NIMONIC 80 pro vložky kovadel.

PŘETAVBY

přetavení zákazníkem dodaného tříděného šrotu především nástrojových ocelí (vyřazené formy, nevyužité zbytky) na požadovanou jakost do ingotů nebo následně překování na výkovky dle požadovaných rozměrů.

Popis obrázku

Vítkovíce – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s.

Podnikatelský Inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava, Česká republika