Prodej služeb výzkumu a vývoje

Prodej služeb výzkumu a vývoje

Dlouhodobě se společnost zabývá problematikou magneticky měkkých materiálů používaných ve výrobě přístrojů v oboru elektronové mikroskopie a dalších přístrojů elektrotechnického průmyslu. Významnou oblastí zájmu výzkumu naší společnosti je recyklace sekundárních produktů metalurgických procesů jako jsou pánvové strusky a zhodnocování vyřazených forem a lisovacího zařízení opětovným metalurgickým přepracováním s aplikací postupů na snížení obsahu síry, fosforu s aplikací technologických postupů zaručujících optimální strukturní parametry (EFS), zvyšující životnost nástrojů.

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. nabízejí následující služby výzkumu a vývoje:

  • optimalizace vlastností nástrojových ocelí pro práci za tepla
  • vývoj magnetických vlastností materiálů
  • konstrukční využití kompozitních materiálů
  • poradenství v oblasti technologického transferu

Vítkovice výzkum a vývoj – technické aplikace také realizuje řadu výzkumných projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a disponuje značným know-how n oblasti státní dotační politiky výzkumu a vývoje.

Společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. jako člen skupiny český výzkum disponuje velice kvalitním laboratorní a měřícím zázemím.

  • laboratoř elektronové mikroskopie
  • metalografická laboratoř
  • mechanická zkušebna

Vítkovíce – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s.

Podnikatelský Inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava, Česká republika